PSD2

PSD2 Test mot API for kvalifiserte aktører  

PSD2 direktivet regulerer betalingsformidling i EU og EØS.
Formålet er å legge til rette for økt konkurranse i markedet for betalingstjenester
samt å fremme innovasjon til glede for sluttkunden.

Vi anbefaler å besøke Finans Norge sine nettsider for informasjon knyttet til PSD2.

Ønsker ditt selskap å teste tilgang til kontotjenester?

For å teste tilgang til kontoinformasjons- og betalingsfullmaktstjenester mot kontoer
i Næringsbanken, kan du henvende deg til oss via vår kjerneløsningsleverandør i eget
skjema. Den tekniske løsningen er basertpå API'er (Application Program Interface)
som bygger på standarder fra Berlin Group og STET.

Klikk her for å sende oss en søknad:
http://sdcinfo.dk/tpp/