Sommeren 2016

Sommeren 2016 bestemte Ly Forsikring AS og næringslivsaktører i Kongsvinger seg for at de ville starte bank. 

 

Ly invest - stiftet 23. sept 2016

Prosjektselskapet Ly Invest AS ble stiftet 23.09.2016 med det bestemte formål å etablere en næringslivsbank. Strategier og policyer ble utarbeidet, og konsesjonssøknad ble sendt Finanstilsynet i slutten av 2016. 

28. april 2017 - Tillatelse fra Finanstilsynet

Finanstilsynet ga tillatelse til å etablere bank 28.04.2017. Ly Invest AS skifter navn til Næringsbanken ASA

Banken eies av 128 aksjonærer som i all hovedsak er næringslivsaktører i Hedmark og Oppland.