Næringsbanken er etablert initiativ av næringslivet selv